Adferdskonsultasjon

adferdskonsultasjon

Når du og hunden trenger en hjelpende hånd

Har du problemer med hunden eller føler dere har kommet litt feil ut? Har hunden adferdsproblemer dere sliter med eller ikke vet hvordan dere skal håndtere? Her på Øya Dyreklinikk  tilbyr vi adferdskonsultasjon med Beate Letrud som er utdannet adferdsspesialist, NKK-trener, dyrepleier og hunde fysioterapeut. Hun holder reglemessige kurs og har hjulpet mang en eier og hund. Vi gjennomgår alt som kan ha innvirkning på hundens adferd, og som kan sette lys på hvilke tiltak som må settes i gang for å bedre situasjonen for dere og hunden.

Vi møter ofte hunder og eiere som dessverre har slitt med problemer av ulik art over alt for lang tid… Ofte har hundeeieren vært fortvilet over lang tid, og dermed tatt i mot mange forskjellige råd fra ulike hold (og dessverre ofte fra folk/hundeinstruktører som ikke har utdanning og kunnskap innen problemadferd), og derav testet mangfoldige metoder for å få bukt med problemet/problemene de sliter med, uten at dette har hjulpet, – og ofte tvert i mot heller forverret situasjonen. Når vi blir usikre på hvordan vi skal håndtere uønsket adferd hos hundene våre, og prøver ut mange ulike løsninger og fokuserer mye på det som er vanskelig, kan vår usikkerhet sammen med mye ulik håndtering av problemet/problemene tilføre mer stress og dermed forverre situasjonen betraktelig. Det beste rådet vi her på klinikken kan gi er derfor å oppsøke hjelp hos profesjonelle så tidlig som mulig i forbindelse med problemadferd man er usikker på hvordan å håndtere

Det å endre en hunds adferd kan være tidkrevende og krever at hundeeier har tid og er interessert i å endre adferden. Det er ofte hvor lenge hunden har hatt uønsket adferd som avgjør hvor lang tid den trenger å endre adferden.

Noen ganger kan uønsket adferd komme av smerter eller ubehag – det kan være en betent tann, ørebetennelse, muskelsmerter, skade etter fall etc. Det kan være nødvendig med en veterinærsjekk på hunden før konsultasjonen.

Priser:

  • Konsultasjon: kr. 1.500 for første konsultasjon
  • Oppfølgingstime: kr. 750 per time