Avlivning

avlivning

Den triste dagen

Dessverre kommer den triste dagen hvor man som dyreeier må ta den tunge avgjørelsen å avlive kjæledyret sitt. Mange vil i en slik vanskelig stund ønske å gjøre dette hjemme i kjente, trygge omgivelser. For å imøtekomme slike behov kommer vi hjem for avlivninger.

Hvis det er ønskelig tar vi med oss dyret og besørger eventuelt kremering.