Poliklinikk

poliklinikken

Det første møtet

Poliklinikken er det første møtet med veterinæren, og innebærer konsultasjoner som ikke fører til innleggelse av dyret, men hvor eier og dyr reiser hjem igjen etter timen. Polikliniske tjenester består blant annet av undersøkelse, vaksinering, ID-merking, passutstedelse og kloklipp. Ved behov for videre utredning eller omfattende behandling, staller vi opp dyret eller setter opp ny time.