Helsesjekk

helsesjekk

Det årlige møtet

Syke hunder skal ikke vaksineres. Det foretas derfor en helsesjekk for å være sikker på at hunden er frisk før man vaksinerer. Men dette er også viktig fordi sykdommer kan oppdages på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling blir best mulig. Hundens livsløp er kortere enn menneskets, og det kan skje mye med hundekroppen på ett år. Man sier at ett menneskeår er det samme som sju hundeår. Det vil faktisk si at hunden har blitt sju år eldre på ett kalenderår.