Vaksine hund

ulike typer vaksiner

Hvilke vaksiner skal hunden min ha?

Hvilke sykdommer hundene våre vaksineres mot? Dette vil avhenge av hvor i verden hunden bor, forholdene den vokser opp under, og om det er planlagt å ta den til andre land der den vil møte andre sykdommer enn de vi vanligvis ser her i Norge.

kjernevaksiner

Sykdommene som alle hunder bør vaksineres mot, uavhengig hvor i verden de holder til, er valpesyke (Canine Distemper Virus CDV), smittsom leverbetennelse (Canine Adenovirus 1og 2) og parvovirus (Canine Parvovirus 2), disse vaksinene kalles kjernevaksiner

tilleggsvaksiner

Tilleggsvaksiner som også anbefales i Norge, er de som beskytter mot «kennelhoste» (Canine parainfluensa virus +/- Bordetella bronchoseptica-bakterien). Dersom hunden skal reise til utlandet, vil reisemålet og lovverket bestemme hvilke sykdommer som må vaksineres mot; som rabies og leptospirose.

hyppighet

Hvor ofte bør jeg vaksinere hunden min?

Hunder bør vaksineres årlig mot kennelhoste og hvert tredje år mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. Samtidig bør de ha helsekontroll hvert år. 

Valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus er potensielt livstruende virussykdommer som heldigvis er sjelden i Norge, med bare noen få rapporterte tilfeller årlig. Ved å la hunden din vaksineres mot disse sykdommene forbygger du ikke bare at ditt eget dyr skal smittes, men du bidrar til å holde det totale smittepresset, det vil si mengden smittestoffer i hundepopulasjonen, på et lavt nivå.

Kennelhoste er sjelden en farlig sykdom, men den kan være plagsom for det syke dyret, og bane vei for følgesykdommer som kan være alvorlige. Kennelhoste forårsakes av flere ulike smittestoffer, hvor ett ofte inkluderes i basisvaksinasjonen. Det finnes også en vaksine som gis i nesen for å beskytte mot to smittestoffer som forårsaker kennelhoste. Kennelhoste er smittsomt. 

bivirkninger?

Det er uvanlig at hunden får bivirkninger av vaksinen, men noen ganger kan kvalme, feber eller allergiske reaksjoner, som kan være alvorlige, oppstå.

 

reise utenlands?

For hunder som skal reise utenlands kreves ytterligere vaksiner. Ifølge Mattilsynet og øvrige EU-lands regelverk skal hunden være vaksinert mot rabies og ha et EU-pass. I mange land er det vanlig med smittsomme sykdommer som er sjeldne i Norge, sånn som leptospirose og leishmaniose.

vaksinasjon av valper

Ulike anbefalinger fra veterinærer og oppdrettere?

Siden vi begynte å vaksinere hundene våre, har anbefalingene variert en hel del, og ofte kan man få ulike anbefalinger fra ulike veterinærer og til og med fra enkelte oppdrettere. Det ble derfor satt ned et utvalg av de fremste immunologene i veterinærverdenen, som kontinuerlig revurderer anbefalingene i forhold til den nyeste forskningen.

hvorfor er det slik?

Valpen beskyttes mot sykdommer ved overføring av antistoffer fra moren via morsmelk. Disse antistoffene er livsviktige i den første perioden, MEN blokkerer valpens evne til å respondere på vaksinen, og dermed egenproduksjon av antistoffer. Via vaksinene de får blir valpene eksponert mot en ufarlig variant av sykdommen de skal beskyttes mot, slik at de kan lage sine egne antistoffer. Dersom de fremdeles har mors antistoffer i blodet, vil ikke valpene kunne lage sine egne antistoffer.

Det skjer en gradvis reduksjon i antistoffer fra moren de første ukene. Perioden der det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte valpen mot infeksjon, men nok til å blokkere valpens evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles valpens mottakelighetsvindu. Før trodde man at mottakelighetsvinduet var 8–10 uker, men ny forskning har vist at noen valper har antistoffer fra mor helt opp imot 15 uker, dvs at det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker. 

anbefalt grunnvaksine valper

  • 1. vaksine: 8 uker (DHP)
  • 2. vaksine: 12 uker (DHP + Pi/BbPi)
  • 3. vaksine: 16 uker (DHP) Dette er for å forsikre oss om at alle valper vil ha fått minst én dosering der mors antistoffer ikke blokkerer valpens respons.
  • Valper som ikke har fått Pi/BbPi på 12 uker må få på 16 uker.
  • 1. revaksinasjon (booster) ved 12 måneder 
  • Dersom valpen kommer fra et miljø med høyt smittepress, eller det er tvil om mors beskyttelse: 1. vaksine ved seks uker (men aldri modifiserte levende før fire uker)

Helt unge valper som er utsatt for stort smittepress, kan vaksineres allerede fra 6–8 ukers alder.