Halthetsutredning

halthetsutredning

Når dyret halter

Når dyret halter kan det noen ganger være lett å forklare, for eksempel ved et sår eller en byll i poten vil dyret ha vondt for å trå på benet og når dette er behandlet vil benet kunne brukes normalt igjen. Andre ganger kan det være vanskeligere å si enkelt hva som er årsaken til haltingen, da vil vi sette i gang med halthetsutredning.

hvordan foregår halthetsutredning?

Vi kjenner over muskulatur for tegn til muskelsvinn, ømheter, muskelknuter og hevelser. For å se etter tegn til smerte trykker vi på knoklene for smerte/hevelser og kjenner over ledd for fyllning eller fortykkelse og trykker på visse steder av ledd. Vi beveger ledd for ledd gjennom alle leddets bevegelsesretninger, – bøy/strekk/intern og ekstern rotasjon for å notere oss både smerte, bevegelsesområdet og om det er tegn til krepitasjon eller unormale «lyder».  Noen ganger kan haltheten være forbundet med andre ting som skjer i kroppen. Vi gjør derfor også en generell helseundersøkelse ved en halthetsundersøkelse.