Rehabilitering

rehabilitering

Opptrening etter operasjon

Ordet rehabilitering kommer fra latinsk rehabilitatio som betyr å gjenskape. Målet med rehabilitering er at pasienten – om mulig – skal kunne få tilbake tidligere funksjon, eller å skape best mulig velvære hos pasienten slik at denne kan få et så aktivt og smertefritt liv som mulig, være seg selskapshund eller arbeidende hund.

hvordan foregår rehabilitering?

For å oppnå det enkelte individets mål finnes ulike arbeidsmetoder innenfor rehabilitering som vanntrening, laserbehandling, vibrasjonplate, massasje, stretching, balltrening og leddmobilisering. Aktiv trening med riktig belastning på bevegelser, styrke, koordinasjon og funksjonell trening ligger til grunn for all fysioterapi.

Etter operasjoner er det en selvfølge med rehabilitering. Jo bedre behandlingen og operasjonsmetodene blir, desto større betydning har en god rehabilitering for at hunden skal få et optimalt resultat av sin behandlede skade.

Det har også i de siste årene blitt stadig vanligere å jobbe med forebyggende pleie og råd når det gjelder hunder. Det kan fore eksempel være hunder med tidlig artroseutvikling eller kroniske muskelskader som med hjelp av fysioterapi kan leve et aktivt hundeliv sammen med en oppmerksom og opplyst hundeeier.